Ταυτότητα

XIΩTIKH HMEPHΣIA EΦHMEPIΔA

Πετροκοκκίνου  42

Tηλ. 22710 - 22260 & 22710 - 20705

FAX:  22710 - 23445

 

e-mail: dimokratik@otenet.gr

Ιδιοκτησία

Εκδοτική Αναπτυξιακή Πολιτιστική

Αστική Εταιρία Χίου «Δημοκρατική»

 

Εκδότης

Νίκος Γεωργούλης

Διευθύντρια

Ευγενία Ασλανίδη

 

Ειδικός συνεργάτης

Αντώνης Λάρδας

 

Συντάκτες

Θοδωρής Πυλιώτης

Κλαίρη Κάβουρα

 

Συντάκτες - συνεργάτες

Τούλα Σαλαγάρα

 

Συνεργάτες

Κυριάκος Πρωάκης

Κώστας Αμπανούδης

Καίτη Σαρρή

 

Γραμματεία, Δημόσιες Σχέσεις

Ελένη Τάτση

 

Διαφήμιση

Κώτη Ειρήνη

 

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

Καίτη Κουτσουράκη

 

Διανομείς

Αργυρώ Γκάγκα

Κατερίνα Πατελίδα

 

Εκτύπωση

Γραφικές τέχνες

Γεωργούλη - Συρρή

 

Συνδρομές

Ετήσια:   70ευρώ

Εσωτερικού

Ταχυδρομικώς: 100ευρώ

Εξωτερικού

Ταχυδρομικώς: 200ευρώ

Τράπεζες, Οργανισμοί, Δημόσιες Υπηρεσίες:    200ευρώ